סדרת כתבי ז'בוטינסקי החדשה

מבוא

 מכון ז'בוטינסקי, בשיתוף עם מרכז מורשת מנחם בגין, מוציא לאור מהדורה חדשה, מדעית, של כתביו האידיאולוגיים של זאב ז'בוטינסקי. הודות לתמיכתם של נשיא המדינה ראובן ריבלין וראש הממשלה בנימין נתניהו, הוקצה על-ידי משרד האוצר סכום נכבד למפעל המחקרי-הגותי הגדול הזה, ואנו יכולים לבשר כבר על צאתם לאור של שני הכרכים הראשונים: "לאומיות ליברלית" (ספר ראשון), "ארץ ישראל" (ספר ראשון). לצורך ביצוע הפרוייקט, הוקמה מערכת מדעית בראשותו של פרופ' אריה נאור, יו"ר הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי. לכל כרך וכרך נבחר ע...

לאומיות ליברלית – א'

בכרך "לאומיות ליברלית" מובאים 25 מאמרים שנכתבו בסוף המאה ה-19 ובעשור הראשון של המאה העשרים. המאמרים נכתבו ברוסית. רובם מובאים במהדורה זו בתרגום חדש, וכולם מלווים בהערות מנהירות הכרך נערך על-ידי פרופ' אריה נאור, ולצידו עבדה מערכת מדעית בראשות עורכת המשנה ד"ר אופירה גראוויס-קובלסקי, שהשקיעה זמן, ידע ומחקר לעומק. פרופ' נאור כתב מבוא מקיף, תחת הכותרת: "בראשית ברא – יחיד ולאום בהשקפת ז'בוטינסקי", ואילו המתרגם מרוסית פטר קריקסונוב כתב הקדמה על תרגום מאמריו המוקדמים של ז'בוטינסקי ראשית הכרך - פיליט...

ארץ ישראל - א'

בכרך "ארץ ישראל" כלולים 35 פריטים – מאמרים, הרצאות, נאומים ושירים. עורכת המשנה לכרך זה היא ד"ר יהודית קליק. זהו הכרך הראשון בסדרה העוסקת בארץ-יש בזכות של העם היהודי עליה, בתביעה לשלימותה הגאוגרפית והמדינית, בזיקת הזהות הלאומית היהודית לארץ, במשטר השורר בה בתקופת המנדט ובמשטר שיש לכונן בה בעתיד, בסיכסוך המתגבר עם הערבים ובהתפתחות היישוב לדברי העורך הראשי פרופ' אריה נאור, יצירתו של ז'בוטינסקי המובאת בכרך זה משקפת את צמיחתו מאידאולוג ותועמלן ציוני לאחד האישים בעלי ההשפעה בגיבוש האסטרטגיה הציוני...

ארץ ישראל - ב'

כרך זה הוא המשך לכתביו של זאב ז'בוטינסקי בענייני ארץ ישראל. מובאים בו מאמרים שנכתבו ונאומים שנישאו בשנות העשרים של המאה העשרים ובראשית שנות השלושים, מחולקים לארבעה שערים: הראשון הוא 'אני מאמין' – טיעוניו של ז'בוטינסקי בעניין הזכות על ארץ ישראל ועולם הערכים הפילוסופיים וההיסטוריים שעליהם ביסס את השקפתו בכל הנוגע לעתידה של הארץ; השני הוא 'בניין הארץ', ובו ניתוח המצב הכלכלי והצעות שהעלה ז'בוטינסקי לשיפורו ולהתגברות על המשבר שפקד את היישוב; השלישי הוא 'בריטניה', ובו  ניתוח יחסי בריטניה עם הציונו...

ארץ ישראל - ג'

כרך זה מכתבי זאב ז'בוטינסקי הוא המשך לשני הכרכים הקודמים העוסקים בענייניה של ארץ-ישראל. מובאים בו מאמרים, נאומים, סיפורי זכרונות מטיוליו בארץ, ותסריט לראינוע הניתן להמרה לקולנוע. רובם נכתבו במחצית הראשונה של שנות השלושים של המאה העשרים, והם מחולקים לחמישה שערים, אחרי דיווח על חזונו – מה יהיה בארץ-ישראל בשנת 1953, עשרים שנה אחרי שפירט את החזון בנאום בווינה. השער הראשון הוא 'מדיניות וניצני מרי', ובו הביקורת שמתח ז'בוטינסקי על מדיניות בריטניה בארץ-ישראל, ביקורת שהלכה והחריפה וכבר נכללו בה ניצני...

היהודים והמלחמה

בכרך זה מקובצים רוב כתביו של זאב ז'בוטינסקי בשנת חייו האחרונה, והם נכתבו באנגלית, ביידיש ובעברית. לא כולם פורסמו עד כה. מקצת הכתבים לא הושלמו ולא נמסרו לפרסום בימי חייו של המחבר, ואחרים לא פורסמו בשל התפתחויות המלחמה ושינוי המציאות שעליה כתב. בעזבונו הספרותי נמצאו טיוטות וראשי פרקים לספרים ולסרט קולנוע שתכנן. מתוך הטיוטות בחרנו את אלו שהרעיון המרכזי בהן היה מגובש והן יצירות בפני עצמן. הנושא המרכזי שהעסיק אותו בשנתו האחרונה היה יצירת צבא יהודי, שיילחם שכם אחד עם בעלות הברית ויוכר כצד לוחם. ב...

העברית: שפה, תרבות, חינוך

כרך זה מכיל את כתביו של זאב ז'בוטינסקי בעניין השפה העברית, תפקידה בפיתוח הזהות הלאומית ושימורה, תקינות הלשון והמבטא, מערכת החינוך וההשכלה העברית מבית הספר היסודי עד האוניברסיטה העברית ותפקידה, התיאטרון העברי, הספר העברי המקורי והמתורגם, עברית באותיות לטיניות, ושירי ביאליק והשפעתם הלאומית. המאמרים מובאים לפי סדר כתיבתם בתחומי המשנה השונים. לא הבאנו לדפוס מאמרים החוזרים בשפות שונות על תוכן המאמרים המופיעים בכרך זה. רשימה ביבליוגרפית מלאה תובא בכרך המילואים, בסיום המהדורה. לרכישה לחצו כאן

מצב האומה - א'

כרךזההואהראשוןבסדרתהכתביםהאידיאולוגיים-פוליטייםשלזאבז׳בוטינסקי שעניינםמצבו של העם היהודי. הוא מכיל מאמרים, נאומים ושירים שרובם (למעט אחד) נכתבו מסוף שנת 1901 עד ראשית 1908. בשנים אלה חי זאב ז'בוטינסקי באימפריה הרוסית וזירת פעולתו הציונית הייתה יהדות מזרח אירופה. שם הוא גיבש את השקפותיו על מצב האומה היהודית, את אופי הפתרון שעל הציונות להציע לה וביקש להציע מתווה לעיצוב היחסים בין היהודים לבין העמים שבקרבם חיו. כל זאת על רקע תהליכי התגבשות הלאומיות האירופית והתמורות שפקדו את רוסיה בשנים האחרונו...

מצב האומה - ב'

כרךזההואהשניבסדרתהכתביםהאידיאולוגיים הפוליטייםשלזאבז׳בוטינסקי , שעניינםמצבו של העם היהודי. הוא מכיל מאמרים ומחזה שנכתבו בין השנים 1912-1906. בשנים אלה פעל זאב ז'בוטינסקי במסגרת התנועה הציונית ברוסיה ועסק במציאות היהודית על רקע המהפכה הרוסית הראשונה והתחזקות הריאקציה באימפריה הצארית לאחר כישלונה. בחירת המאמרים הייתה גם הפעם אתגר לא פשוט, מפני שז'בוטינסקי הרבה לעסוק במציאות היהודית, והקדיש להיבטים שונים שלה מאמרים ונאומים רבים. אנו מקווים שהמאמרים הנכללים בכרך זה, והמחזה 'נכר' הרואה בו אור מחד...

מצב האומה - ג'

כרך זה הוא השלישי בסדרת הכתבים האידיאולוגיים הפוליטיים של זאב ז׳בוטינסקי, שעניינם מצבו של העם היהודי. הוא מכיל מאמרים שנכתבו בעשור שקדם למלחמת העולם הראשונה, במהלכה ובעשור שלאחריה. בשנים אלה הפך ז'בוטינסקי מליברל רוסי ופעיל בולט בדור הצעיר של ציוני רוסיה למייסד של גדוד עברי בצבא הבריטי  ולבסוף למכונן מפלגה וזרם פוליטי חדש ובולט בתנועה הציונית. בשנים אלה הגיב ז'בוטינסקי במאמריו לאירועי התקופה, למצב המשתנה של קהילות יהודיות שונות בסערת הימים. בכרך זה מופיעים לראשונה בתרגום לעברית כל מאמרי ז'בו...

הציונות הצבאית- א'

כרך זה פותח את סדרת 'הציונות הצבאית', אחת מתרומותיו העיקריות של זאב ז'בוטינסקי למחשבה ולמעשה הציוניים.  במרכז הכרך מובאת 'מגילת הגדוד', זכרונותיו של ז'בוטינסקי מהגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה, שהוא יזם, נאבק למען הקמתו, ולחם כקצין חי"ר בקרבות בארץ-ישראל בשלהי מלחמת העולם, בצבאו של הפילדמרשל אלנבי. צירפנו לתרגומה של 'מגילת הגדוד' שנכתבה ברוסית את הפרקים מ'ספור ימי', האוטוביוגרפיה שחיבר ז'בוטינסקי בעברית, העוסקים ביוזמת הקמתו של הגדוד ובמאבק הדיפלומטי וההסברתי שניהל ז'בוטינסקי, רוב הזמן לבד...

הציונות הצבאית - ב'

    בכרך זה מכונסים כתביו של זאב ז'בוטינסקי בענייני צבא וביטחון משנות העשרים והשלושים של המאה העשרים, מחולקים לארבעה שערים: הגנת ירושלים ולקחיה, הציונות  הצבאית כחינוך וכמדיניות, מהבלגה להרהורי מרד, והמערכה האחרונה: צבא יהודי במלחמת העולם השנייה. בכולם עוברת כחוט השני עמדתו בדבר הצורך בכוח צבאי יהודי כדי להגשים את הציונות. עדיפותו הראשונה הייתה כוח צבאי במסגרת לגלית רשמית – חיל המצב הבריטי שהוצב בארץ – ורק בלית ברירה הסכים לפעולות  ארגון מחתרתי. במרכז השער הראשון מובאים פרוטוקול משפטו הצבאי...

היסטוריה, דת ותרבות יהודית

בכרך זה מקובצים מאמריו של זאב ז'בוטינסקי העוסקים בהיבטים ההיסטוריים, הדתיים והתרבותיים של היהדות, מחולקים לשלושה מדורים בהתאם לנושא המרכזי של כל מאמר. המאמרים משקפים את שטחי התעניינותו הרחבים ואת המקורות הפילוסופיים, הספרותיים וההיסטוריים שבהם נעזר בגיבוש עמדותיו. הוא ראה ביצירת אזורי מגורים ומקצועות ייחודיים תהליכים שהיו לרצונם של היהודים, כדי לשמר את ייחודם, והביא לראיה תהליך דומה בחברה של המהגרים הרוסים שנמלטו לצרפת. בכרך זה בולטת עמדתו של ז'בוטינסקי בדבר זיקת העם היהודי והמפעל הציוני לתר...