מצב האומה - ב'

undefined

כרךזההואהשניבסדרתהכתביםהאידיאולוגיים הפוליטייםשלזאבז׳בוטינסקי , שעניינםמצבו של העם היהודי. הוא מכיל מאמרים ומחזה שנכתבו בין השנים 1912-1906. בשנים אלה פעל זאב ז'בוטינסקי במסגרת התנועה הציונית ברוסיה ועסק במציאות היהודית על רקע המהפכה הרוסית הראשונה והתחזקות הריאקציה באימפריה הצארית לאחר כישלונה. בחירת המאמרים הייתה גם הפעם אתגר לא פשוט, מפני שז'בוטינסקי הרבה לעסוק במציאות היהודית, והקדיש להיבטים שונים שלה מאמרים ונאומים רבים. אנו מקווים שהמאמרים הנכללים בכרך זה, והמחזה 'נכר' הרואה בו אור מחדש, לצד המבוא וההערות המבארות, יציגו לפני הקורא קשת רחבה ומייצגת של הסוגיות השונות שהעסיקו את מחברם וישקפו את הגותו על רבדיה השונים.

להרשמה לחצו כאן