היהודים והמלחמה

undefined

בכרך זה מקובצים רוב כתביו של זאב ז'בוטינסקי בשנת חייו האחרונה, והם נכתבו באנגלית, ביידיש ובעברית. לא כולם פורסמו עד כה. מקצת הכתבים לא הושלמו ולא נמסרו לפרסום בימי חייו של המחבר, ואחרים לא פורסמו בשל התפתחויות המלחמה ושינוי המציאות שעליה כתב. בעזבונו הספרותי נמצאו טיוטות וראשי פרקים לספרים ולסרט קולנוע שתכנן. מתוך הטיוטות בחרנו את אלו שהרעיון המרכזי בהן היה מגובש והן יצירות בפני עצמן.

הנושא המרכזי שהעסיק אותו בשנתו האחרונה היה יצירת צבא יהודי, שיילחם שכם אחד עם בעלות הברית ויוכר כצד לוחם. בכך עוסקים כמה מאמרים וכרוזים, ובעיקר הספר העומד במרכז הכרך – 'חזית המלחמה של עם ישראל'. ז'בוטינסקי תכנן ספר המשך שעניינו חיזוי מצב היהודים אחרי המלחמה, אך הספיק לחבר רק פרק שלם אחד 'האם הדמוקרטיה אשמה?' המובא לראשונה בכרך זה.

עניין אחר שהעסיק את ז'בוטינסקי בשנתו האחרונה היה המשטר שייכון במדינה היהודית בארץ ישראל. הוא האמין שאחרי המלחמה תקום המדינה, ובשני חיבורים בכרך זה – 'חזית המלחמה של עם ישראל' ו'השקפה על בעיות מדינה וחברה' – הוא עוסק בקווי המתאר החוקתיים ובעקרונות היסוד של המשטר והחברה בהתאם להשקפתו הלאומית-ליברלית. בכתיבתו העיתונאית עסק, מטבע הדברים, במלחמה ובהתפתחויות המדיניות והאסטרטגיות. 'השקפה על בעיות מדינה וחברה'  נועדה להציג את חזון בית"ר למדינה היהודית, אך היא לא הושלמה עקב מותו.

לרכישה לחצו כאן