ארץ ישראל - א'

undefined

בכרך "ארץ ישראל" כלולים 35 פריטים – מאמרים, הרצאות, נאומים ושירים. עורכת המשנה לכרך זה היא ד"ר יהודית קליק. זהו הכרך הראשון בסדרה העוסקת בארץ-יש בזכות של העם היהודי עליה, בתביעה לשלימותה הגאוגרפית והמדינית, בזיקת הזהות הלאומית היהודית לארץ, במשטר השורר בה בתקופת המנדט ובמשטר שיש לכונן בה בעתיד, בסיכסוך המתגבר עם הערבים ובהתפתחות היישוב

לדברי העורך הראשי פרופ' אריה נאור, יצירתו של ז'בוטינסקי המובאת בכרך זה משקפת את צמיחתו מאידאולוג ותועמלן ציוני לאחד האישים בעלי ההשפעה בגיבוש האסטרטגיה הציונית בשלהי מלחמת העולם הראשונה, ואת התרחקותו ההדרגתית מעמדותיה של הנהלת התנועה הציונית, תוך כדי פיתוח חלופה אסטרטגית ומנהיגותית לעמדותיה

הכרך נפתח במאמריו היסודיים שפורסמו ברוסית בשנים הראשונות לפעילותו הציונית, ובהם העמיד את הזיקה לארץ-ישראל במרכז ההוויה הלאומית. בהמשך מובאים דבריו כדובר המרכזי בדיון על תביעות הציונים לקראת ועידת השלום בתום מלחמת העולם הראשונה, עמדתו הייחודית בפרשת תל חי, תמיכתו במנדט הבריטי וראשית ביקורתו על מדיניות הנציב העליון שנועדה להפיס את דעת הערבים על חשבון העם היהודי

בכרך זה מובאים מאמריו "על קיר הברזל" ו"האתיקה של קיר הברזל", שעיקרם הצורך להמשיך את המפעל הציוני למרות עמדות הערבים והתנכלויותיהם. המאמר "האתיקה של קיר הברזל" מובא בשתי גרסאות. את הראשונה כתב ז'בוטינסקי ברוסית ב-1923 ואת השנייה כתב ביידיש ב-1933.

להרשמה לחצו כאן