מצב האומה - א'

undefined

כרךזההואהראשוןבסדרתהכתביםהאידיאולוגיים-פוליטייםשלזאבז׳בוטינסקי שעניינםמצבו של העם היהודי. הוא מכיל מאמרים, נאומים ושירים שרובם (למעט אחד) נכתבו מסוף שנת 1901 עד ראשית 1908. בשנים אלה חי זאב ז'בוטינסקי באימפריה הרוסית וזירת פעולתו הציונית הייתה יהדות מזרח אירופה. שם הוא גיבש את השקפותיו על מצב האומה היהודית, את אופי הפתרון שעל הציונות להציע לה וביקש להציע מתווה לעיצוב היחסים בין היהודים לבין העמים שבקרבם חיו. כל זאת על רקע תהליכי התגבשות הלאומיות האירופית והתמורות שפקדו את רוסיה בשנים האחרונות לשלטונו של הצאר. בחירת המאמרים שייכללו בכרכי 'מצב האומה' הייתה אתגר לא פשוט כיוון שז'בוטינסקי הרבה לעסוק במציאות היהודית, והקדיש מאמרים ונאומים רבים להיבטיה. אנו מקווים שהמאמרים הנכללים בכרך זה מציגים לפני הקורא קשת רחבה ומייצגת של הסוגיות השונות שהעסיקו את מחברם ומשקפים את הגותו על רבדיה השונים.

לרכישה לחצו כאן