היסטוריה, דת ותרבות יהודית

undefined

בכרך זה מקובצים מאמריו של זאב ז'בוטינסקי העוסקים בהיבטים ההיסטוריים, הדתיים והתרבותיים של היהדות, מחולקים לשלושה מדורים בהתאם לנושא המרכזי של כל מאמר. המאמרים משקפים את שטחי התעניינותו הרחבים ואת המקורות הפילוסופיים, הספרותיים וההיסטוריים שבהם נעזר בגיבוש עמדותיו. הוא ראה ביצירת אזורי מגורים ומקצועות ייחודיים תהליכים שהיו לרצונם של היהודים, כדי לשמר את ייחודם, והביא לראיה תהליך דומה בחברה של המהגרים הרוסים שנמלטו לצרפת. בכרך זה בולטת עמדתו של ז'בוטינסקי בדבר זיקת העם היהודי והמפעל הציוני לתרבות המערב. עיון במאמרים מגלה עוד שבתפיסת ההיסטוריה נעזר ז'בוטינסקי בתובנות מהפילוסופיה של קרל מרקס, תוך עידון ומיתון ניכר שלהן באמצעות תובנות מהפילוסופיה של הגל. המאמרים מלמדים גם על התפתחות מחשבתו בנוגע לדת והשינויים שחלו בעמדתו. גם בעיות הנוגעות לביקורת המקרא עולות במאמרים, ובגישת ז'בוטינסקי ניכרת השפעת אחד-העם, שאין זה משנה אם מאורע מסוים התרחש כפי שנכתב או לא, והעיקר הוא האופן שבו נחרט בתודעת העם.

לרכישה לחצו כאן