העברית: שפה, תרבות, חינוך

undefined

כרך זה מכיל את כתביו של זאב ז'בוטינסקי בעניין השפה העברית, תפקידה בפיתוח הזהות הלאומית ושימורה, תקינות הלשון והמבטא, מערכת החינוך וההשכלה העברית מבית הספר היסודי עד האוניברסיטה העברית ותפקידה, התיאטרון העברי, הספר העברי המקורי והמתורגם, עברית באותיות לטיניות, ושירי ביאליק והשפעתם הלאומית. המאמרים מובאים לפי סדר כתיבתם בתחומי המשנה השונים. לא הבאנו לדפוס מאמרים החוזרים בשפות שונות על תוכן המאמרים המופיעים בכרך זה. רשימה ביבליוגרפית מלאה תובא בכרך המילואים, בסיום המהדורה.

לרכישה לחצו כאן