לאומיות ליברלית – א'

undefined

בכרך "לאומיות ליברלית" מובאים 25 מאמרים שנכתבו בסוף המאה ה-19 ובעשור הראשון של המאה העשרים. המאמרים נכתבו ברוסית. רובם מובאים במהדורה זו בתרגום חדש, וכולם מלווים בהערות מנהירות

הכרך נערך על-ידי פרופ' אריה נאור, ולצידו עבדה מערכת מדעית בראשות עורכת המשנה ד"ר אופירה גראוויס-קובלסקי, שהשקיעה זמן, ידע ומחקר לעומק. פרופ' נאור כתב מבוא מקיף, תחת הכותרת: "בראשית ברא – יחיד ולאום בהשקפת ז'בוטינסקי", ואילו המתרגם מרוסית פטר קריקסונוב כתב הקדמה על תרגום מאמריו המוקדמים של ז'בוטינסקי

ראשית הכרך - פיליטונים שנכתבו בעקבות לימודיו של ז'בוטינסקי באיטליה בשלהי המאה ה-19, כגון חופש העיתונות, מעמד האפיפיור, חופש ההתארגנות של קבוצות יוצאות דופן, זכות החינוך הדתי וכדומה. בהמשך הכרך מאמרים שנכתבו על רקע התסיסה ברוסיה בראשית המאה העשרים, והם עוסקים בסוגיות כגון מהות הלאומיות, מעמדם וזכויותיהם של מיעוטים אתניים במדינה רבת-לאומים, אוטונומיה תרבותית ומבנה פדרלי של מדינות, וכדומה

המאמרים של זאב ז'בוטינסקי בכרך זה, הם היסוד להשקפת עולמו של ז'בוטינסקי המשלבת לאומיות וליברליזם למיקשה אחת

לרכישה לחצו כאן