מחנות עקורים וגירוש

בתום מלחמת העולם ה-2  נותרו באירופה 250,000  פליטים יהודים. בעלות הברית  מלבד בריה"מ  התקינו  עבורם מחנות בגרמניה, באוסטריה ובאיטליה בתמיכת ארגונים יהודיים 


תוכן:

מאמר מאת יוסף קיסטר: "אנו זקוקים לדגל"

דגלים ותצלומים

 סיפורו של דגל בית''ר

סניפי בית''ר

מחנות עקורים וגירוש

ארגונים