כרוז אל קיני בית''ר

אל: קיני בית''ר

  • מהיכן: פאריס
  • לאן: ארץ ישראל
  • תאריך: 01/06/1931
  • שפה: עברית

אל קני בית''ר
פאריס, יוני\1 1931 עברית


בית''רים!
אחרי שבע שנות הכנה בתפוצות העולם העברי, נתכנסו בדאנציג מפקדי בריתנו יחד עם נבחרי קִנֶיה לסיים את תכנית הבנין הבית''רי. השפעת ועידתנו העולמית הראשונה עלולה היא לעבור את גבולות המסגרת המפלגתית של זרם אחד בין זרמי תנועת הנוער העברי. תפקיד הרבה יותר עיקרי, הרבה יותר כללי מִלאָה ועידתנו: בפעם הראשונה לתולדות הציונות נקבע שם בדאנציג תפקידו של הנוער בתור פועל יוצא מהרעיון הממלכתי בישראל.
הרעיון הזה - יצירת מדינה עברית על שתי גדות הירדן - הוכרז למטרתו היחידה של המפעל הלאומי, למשא-נפשו היחיד של הנוער הבונה והלוחם; לרעיון הזה, ולו לבדו, הותאמו גם מסילות חנוכו של הנוער וגם דיני שרותו האזרחית בעתיד. 'עקרונות בית''ר' שנוסחו בועידת דאנציג מכריזים, כי תכנה היחיד של חלוציות אמתית הוא שעבוד הפרט והמעמד בפני אדנותו הבלתי-מוגבלת של הרעיון הממלכתי. לשם התפקיד הזה יכין את עצמו כל בית''רי לתעודת העבודה ולתעודת ההגנה, ובכל ימי חייו מוכן לקריאת ה'גיוס' הן בתור עובד הן בתור חייל.
בדאנציג איחדנו את המבנה הפנימי של בית''ר. השווינו ושקלנו את צורות הארגון השונות שסגלו להם סניפינו בכל ארץ וארץ, ואת הטוב שבכולן צרפנו לשטה מאוחדת. בשטח זה נתבטא האופי הכפול של בית''ר, אופי של אסכולה וצבא גם יחד. שלש הדרגאות א' ב' וג' תוקדשנה להכשרה ולהשתלמות, חוק לימודים קבוע וזמן קבוע לכל אחת משלושתן, ואחר כך יסתפח בן בית''ר לאוצרון הבית''רי (ריזרווה) לכל ימי חייו עד ליום מותו - או עד ליום בגידתו.
בתור היסוד הארגוני לכל התנועה הנחנו את עקרון ההכשרה ההגנתית. המוני בית''ר בכל ארץ וארץ יסתדרו בצורת גדודים; קשר תמידי ייווצר בין כל בית''רי לבין גדודו המיוחד; מדרגא א' - בתור תלמיד מתכונן - יסתפח אל גדודו, וגם אחרי גמרו את חוק שרות בדרגאות יישאר נאמן לגדודו ומוכן לגיוס בשורות גדודו.
ההכשרה ההגנתית הוכרה בתור הראשונה מכל חובות הבית''רי, לתנאי שבלעדיו אין קיום בבריתנו הן לצעיר הן לצעירה. לעת עתה נסתפק בתכנית מוגבלת של חנוך הגנתי; אבל במשך שנת תרצ''ב ייווסד בעזרת הקרן 'תל-חי' בית ספר מרכזי למדריכי בית''ר, ובעתיד הקרוב נוכל להרחיב ולשכלל את התכנית הזו.
כמו כן הוכרזה לעקרון גם השלטת הדבור העברי בחייו הפרטיים והארגוניים של כל בן בית''ר, לעקרון שבלעדיו אין לו מקום בגדודי בית''ר. שעורים ובחינה ייקבעו למטרה זו, וסימן מיוחד יינתן בעתיד לדוברי עברית.
אותו הדין הוא בדבר תוצרת הישוב! כל בן בית''ר צריך לדאוג להפצת תוצרת הישוב. קודם כל עליו יהיה לספק את צרכיו הוא, את תלבושתו הבית''רית יכין לו מתוצרת הישוב; ושנית, יקדיש את כל כוחותיו ליצירת דריסת רגל לד הישוב בין חוגי עמנו הרחבים.
גם להכשרה המקצועית נקבעו בדאנציג דרכים מסוימות שיקלו על הבית''רי את הכנתו לתפקיד הבנין הממלכתי.
ערך מיוחד ונעלה ניתן בדאנציג למושג ה'חלוץ', אותו ערך שעליו חלם תרומפלדור, יוצר הרעיון החלוצי, ואשר נשכח ונטשטש בגלגולי המציאות הקטנטונת של עשר השנים האחרונות. כל בית''רי העולה ארצה בתור בית''רי, יקבל לשנתיים את העול החופשי של שרות הגיוס הבית''רי: לאשר יישלח ילך, את העבודה שתוּקְבַּע לו - יעבוד. ורק לאלה, ורק לזמן שרותם, יינתן התואר של חלוצי בית''ר.
פתרון מוחלט קבלה בדאנציג שאלת היחסים בין ברית תרומפלדור ובין ברית הצה''ר, פתרון ברוח העקרונות שעוּבְּדוּ לפני חצי שנה על ידי ועידת הצה''ר בפראג. הצה''ר איננה מפלגה בציונות: הצה''ר היא הציונות, ובית''ר היא האסכולה והצבא של ציונות. בגבולות תפקידה הכפול חופשית היא בית''ר כגוש עצמאי. בשנות גיוסו בתור חלוץ בית''ר, יעמוד הבית''רי ברשות הנהלה משותפת שתיווצר למטרה זו בארץ. בכל שאר תפקידיו האזרחיים - בן בית''ר - בן הצה''ר הנהו. בית''ר והצה''ר אינן שני מחנות; אינן אלא שתי דרגאות לכולל הגדול האחד - לציונות הממלכתית.
התקנון שעובד בדאנציג איחד את שני העקרונות השואפים לביטוי בחיי ארגוננו המורכב - ארגון שהוא 'תנועה' מצד אחד - צבא ואסכולה מצד שני. שני העקרונות הם - בחירה עמונית\2 ושלטון צבאי. לכינוס העולמי ישלחו המוני בית''ר את נבחריהם, והנבחרים האלה יבחרו את ראש בית''ר עם קציני שלטונו להנהלה, ואת שופט בית''ר להשגחה ולביקורת. אבל המפקדים כולם, החל מנציבי בית''ר הארציים ועד ראשי הצרורות והגדודים, יתמנו מלמעלה למטה, ורשות נתנה לכל בית''רי לפנות אל שופט בית''ר, והשופט יבדוק את תלונות הבית''רים ויביע את דעתו לראש בית''ר לתשומת לבו של ראש בית''ר והשלטון.
השלטון - 'המפקדה העליונה' לשעבר - הועתק לעיר מגוריו של ראש בית''ר ויעבוד אתו יחד במגע תמידי.
בית''ר נתבגרה והנה עומדת על מפתן חיי בוגר, חיי מפעל וכיבוש. לא תשתכח מלבנו זכותם של אלה אשר לפני שבע שנים יצרו את הגרעין הראשון לברית תרומפלדור, ואשר ניהלוה עד עתה. והיום מתחילה לפנינו התקופה השניה לחיי בית''ר - התקופה המחלטת, אשר עפ''י מסקנותיה ישפטו דורות העתיד את טיבו של הדור הזה.
תל-חי!
ז' ז'בוטינסקי
ראש בית''ר

לצפיה בכרוז - לחץ כאן

 

הערות

  1. התאריך המדויק לא צוין, אך המכתב פורסם בראזסווייט בתחילת חודש יוני.
  2. עממית.