הצבת האנדרטה לזכר דב גרונר בעיר רמת-גן.

סימול התצלום : תצ- 2322

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/01/1954
סוג התאריך: שנה נכונה
הצלם / בעל הזכויות: פוטו יפלא