כתבים: העברית- שפה, תרבות, חינוך

סימול הספר : ז'- 270/ 1

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב,נאור אריה, עורך
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל,מרכז מורשת מנחם בגין
מקום ההוצאה: תל אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 2017
שנת ההוצאה העברית: תשע"ז
מספר העמודים: 360, vii
כרכים: כרך א
שפה: עברית
הערות: כתבים אידיאולוגיים. כולל שער, תוכן עניינים ותקציר באנגלית

תוכן

Hebrew: Language, Culture, Education. Ideological Writings by Zeev Jabotinsky
כתביו של זאב ז'בוטינסקי בעניין השפה העברית, תפקידה בפיתוח הזהות הלאומית ושימורה, תקינות הלשון והמבטא, מערכת החינוך וההשכלה העברית מבית הספר היסודי עד האוניברסיטה העברית ותפקידה, התאטרון העברי, הספר העברי המקורי והמתורגם, עברית באותיות לטיניות ושירי ביאליק והשפעתם הלאומית.

כרך בסדרת: זאב ז'בוטינסקי- כתבים, בהוצאת מכון ז'בוטינסקי.
תוכן עניינים:
פתח דבר 7
מבוא 9
למה? 35
השפה העברית- שפת הדיבור 39
שפת ההשכלה 43
על העבודה התרבותית בגולה 67
שאלות בדבר העבודה התרבותית 71
עוד על העבודה התרבותית 93
תרבות 103
לשאלת המבטא העברי 107
המבטא העברי 115
לשון ונימוס 137
הסיג 145
שאלה משפטית 149
שפות 153
צרפתית 157
רבי געלט 163
מרגליות או מזון 167
סטנוגרפיה 173
מחנות קיץ בלשון הקודש 179
זמנהוף ובן- יהודה 185
התיאטרון העברי 193
'מודה אני' לשחקן 197
חג 'הבימה' 199
למהותו של תיאטרון 'אוהל' 205
על דעת יחיד 209
אגב האוניברסיטה 215
מכללתנו 219
במכללה 223
הספר העברי 227
על תוכן וחינוך 233
סנקביץ 241
על קריאה חוזרת של ספרים 245
אקטביזם בלשון 251
בזכות העברית 255
עברית בארץ ישראל 259
על ילידי הארץ 265
רק זה חסר לנו 269
אותיות 277
ז'בוטינסקי לעזרתנו 281
הקדמה לשירי ביאליק 285
ביאליק שותק 305
מר ביאליק 321
ליובל השישים של ביאליק 327
אחרי מות ביאליק 333
משורר הגעש 339
על נושא בלשני 341
מפתח 347