כתבים: היהודים והמלחמה

סימול הספר : ז'- 266

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב,נאור אריה, עורך
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל,מרכז מורשת מנחם בגין
מקום ההוצאה: תל אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 2016
שנת ההוצאה העברית: תשע"ו
מספר העמודים: 277, viii
שפה: עברית
הערות: כתבים אידיאולוגיים,כולל שער ותקציר באנגלית

תוכן

The Jews and the War, Ideological Writings by Zeev Jabotinsky
היהודים והמלחמה מהדורה חדשה של כתבים אידיאולוגיים. עיקר כתביו האחרונים של זאב ז'בוטינסקי, מראשית מלחמת העולם השנייה ועד מותו בכ"ט בתמוז ת"ש (4.8.1940).
כמה מהם לא פורסמו עד כה בעברית, וכמה לא פורסמו מעולם.
בשנת חייו האחרונה עסק ז'בוטינסקי בעיקר בנסיונות שהקדימו את זמנם להקים צבא יהודי, שיילחם שכם אחד עם בעלות הברית ויהיה אחרי המלחמה שותף גם להסדרי השלום ובהם הקמת המדינה היהודית. הספר 'חזית המלחמה של עם ישראל' שנכתב כחלק מהמערכה שניהל למען מטרות אלו עומד במרכז הכרך, והוא מובא בתרגום חדש לעברית.
ז'בוטינסקי עסק בשנה זו גם בחוקתה של המדינה היהודית העתידה לקום ובאחריותה החברתית, לצד ניתוח המצב בחזית וקריאות חוזרות ונשנות להקמת צבא יהודי.
בין השאר הוא חזה שאחרי המלחמה יתהוו התארגנויות על-לאומיות ותצומצם דוקטרינת הריבונות.
כרך בסדרת: זאב ז'בוטינסקי- כתבים, בהוצאת מכון ז'בוטינסקי.

תוכן העניינים
פתח דבר 7
מבוא 9
על נושא ספרותי טהור 41
אותו טומטום 47
שאלתנו 56
בטל בשישים? 62
סך הכל דלע"ע 65
המנצח 70
בין חוף לחוף 75
האסטרטגיה של העורף האבוד 83
האם המלך לבוש? 89
האלף־בית של הצבא העברי 95
צבא יהודי יוקם אם תימשך המלחמה 99
פטרוני הצבא היהודי, קול קורא 102
ועד עולמי 105
חזית המלחמה של עם ישראל 108
האם הדמוקרטיה אשמה? 244
השקפה על בעיות מדינה וחברה 248
הראשונים 260
מפתח שמות ומושגים 265