וילר שמואל, התכתבות עם מוסדות התנועה, עברית, יידיש, צרפתית, אנגלית

14.11.1954 - 05.09.1960

סימול התיק : פ 312 - 1

שייך לארכיון: וילר שמואל

תוכן

התכתבות עם: עתון 'חרות', ברית חרות הצה"ר, ברית הצה"ר המאוחדת
באפריקה הדרומית, ברית חרות הצה"ר באוסטריה, ברית עולמית תנועת
החרות-הצה"ר, הסתדרות העובדים הלאומית בא"י, שלטון בית"ר, קרן
תל-חי, ברית חרות הצה"ר באמריקה.
נושאים עיקריים: פרסומים ב-" ,"THE JEWISH HERALD ועד השקל,
ענינים כספיים, בחירות לקונגרס הציוני.