אוסף אצ"ל, הקרבות בכפר קאקון - עדויות וכתבה (ניגבו בשנת 1957)

07.03.1948 - 31.05.1948

סימול התיק : כ 4 - 7/ 3

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

כתבה ועדויות מנחם בינדר- בן-דור (יוסף) ויוסף בן ארצי (בר)
בנושא הפשיטה לכפר קאקון בתאריך 7.3.1948. רשימת הלוחמים.
עדות יצחק ולקר על הגנת הכפר קאקון שנכבש במאי 1948.