תקצירים מעבודות שזכו בפרסי לימודים ומחקר לשנת 2018