תקצירים מעבודות שזכו בפרסי לימודים ומחקר לשנת 2017