ועדה אקדמית

הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי הוקמה בשנת 1981, במטרה ליזום מחקרים אקדמיים ופירסומים בנושאים הקשורים לזאב ז'בוטינסקי ולתנועה הרוויזיוניסטית, ובמטרה לעודד סטודנטים וחוקרים לעסוק במחקר בתחומים אלה.

היו"ר הראשון של הוועדה ומתווה דרכה היה פרופ' דניאל קארפי ז"ל מאוניברסיטת תל-אביב, שכיהן בתפקיד כעשרים שנה. כיום עומד בראש הוועדה פרופ' אריה נאור. עם חברי הוועדה נימנים היסטוריונים וחוקרים מכל האוניברסיטות והמכללות בארץ.

 

מחקרים וספרים:

להלן מבחר מבין המחקרים שנעשו ביוזמת הוועדה האקדמית ובהנחייתה, וראו אור בהוצאת מכון ז'בוטינסקי (בכמה מקרים בשיתוף עם מוסדות-מחקר אחרים):

 

 • זאב ז'בוטינסקי – כרכים אידיאולוגיים, עורך ראשי פרופ' אריה נאור. עד כה ראו אור שני כרכים: לאומיות ליברלית א', ארץ ישראל א';
 • זאב ז'בוטינסקי, אגרות , עורכים: דניאל קארפי ז"ל ומשה הלוי. עד כה ראו אור כרכים א' —יג', 1898 — 1938;
 • מינה גראור (עורכת), כתבי זאב ז'בוטינסקי, ביבליוגרפיה ;
 • מינה גראור, ימי הצה"ר, כרונולוגיה של התנועה הרביזיוניסטית, 1949-1923
 • יורם א. שמיר (עורך), "רק צעקה תגיע", אוצר הכרזות של מכון ז'בוטינסקי;
 • יעקב טובי, מלחמה בלי גבולות, התנועה הציונית הרוויזיוניסטית בסוגית העלייה לארץ-ישראל בשנות השלושים;
 •  אמיר גולדשטיין, גבורה והדרה, עולי הגרדום והזיכרון הישראלי;
 • רינת-יה (גורודנצ'יק) רובינסון, סערה מסייעת, התנועה הרביזיוניסטית בשנים

 1940-1925;

 • לורנס ויינבאום, הארגון הצבאי היהודי (ZZW) בגטו ורשה (בהכנה) ;
 • מינה גראור, עיתונות ומפלגה: קשרי הגומלין בין המפלגה הרביזיוניסטית לעיתוניה ;
 • מינה גראור, העיתונות של התנועה הרביזיוניסטית בשנים 1948-1925 (לקסיקון) ;
 • יצחק אלפסי, הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל — אוסף מקורות ומסמכים, כרכים א' — ו' 1937 -1948 ;
 • אסתר שטיין-אשכנזי, בית"ר בארץ-ישראל 1947-1925 ;
 • אסתר שטיין אשכנזי, "נשבעים לחסל את הגלות" , התנועה הרביזיוניסטית מסוף מלחמת העולם השנייה ועד הקמת המדינה
 • יוסי אחימאיר (עורך), יצחק שמיר כסלע איתן;
 • יצחק שטייגמן, שלח דוד, היישוב היהודי אל מול ההתנגדות הערבית למפעל הציוני בארץ-ישראל, 1948-1918 ;
 • מינה גראור, ההתיישבות של התנועה הלאומית, נסיונות ההתיישבות של בית"ר ושל התנועה הלאומית בשנים 1977-1939 .