הציונות הצבאית- א'

undefined

כרך זה פותח את סדרת 'הציונות הצבאית', אחת מתרומותיו העיקריות של זאב ז'בוטינסקי למחשבה ולמעשה הציוניים. 

במרכז הכרך מובאת 'מגילת הגדוד', זכרונותיו של ז'בוטינסקי מהגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה, שהוא יזם, נאבק למען הקמתו, ולחם כקצין חי"ר בקרבות בארץ-ישראל בשלהי מלחמת העולם, בצבאו של הפילדמרשל אלנבי. צירפנו לתרגומה של 'מגילת הגדוד' שנכתבה ברוסית את הפרקים מ'ספור ימי', האוטוביוגרפיה שחיבר ז'בוטינסקי בעברית, העוסקים ביוזמת הקמתו של הגדוד ובמאבק הדיפלומטי וההסברתי שניהל ז'בוטינסקי, רוב הזמן לבדו, עד שעלה בידו להקים את המסגרת הצבאית היהודית הלוחמת למען העניין הלאומי היהודי, לראשונה מאז מרד בר-כוכבא.

לצד 'מגילת הגדוד' המורחבת הבאנו נאומים ומאמרים שעניינם הקמת הגדוד, וגם הערכות מצב והסבר מדיני-אסטרטגי של הצורך הציוני בסילוק האימפריה העות'מאנית מארץ-ישראל ובגיבוש האוריינטציה הפרו-בריטית. הכרך נפתח באגדה המבהירה את אחריותו המוסרית של מי שנמנע מהגנה מפני תוקפנות.

לרכישה לחצו כאן