אל יונה קופ

אל: אל יונה קופ

  • מהיכן: וינה
  • לאן: אודסה
  • תאריך: 01/08/1913
  • שפה: עברית

אל יונה קופ, אודסה
וינה,1 אוגוסט 1913...עברית
.
אוסטריה, אב תרע''ג
יונה2 היקר, אחי וידידי!
מה כאב לבי על אשר לא אוכל לקחת חלק בחגך זה\3 אשר מכמה שנים קויתי לשמוח בו יחד עם כלכם.
ואלם האמינה, שגם מרחוק תשתתף בו נפשי.
אשמח ביום הזה לא רק מפני שאתה בן-אחתי האהובה,
לא רק מפני שידעתי ואהבתי אותך עוד מימי ילדותך הראשונים: אשמח בחגך, יען כי בטוח הנני,
שביום הזה יוסף פועל חדש, פועל טוב וישר על החיל הגדול הנלחם את המלחמה הקשה בעד עמנו. אני
מאמין, כי בכל ימי חיך תהיינה האמה העברית, השפה העברית, הארץ העברית יקרות וקדושות בעיניך, כאשר הן יקרות
וקדושות עליך ביום הזה.
אל נא תחשב, אחי החביב, כאלו כתבתי לך את המלים האלה לשם מוסר, כמורה לתלמידו או כזקן לילד.
לא יקירי, אני כותב לך כחבר לחבר, כרע לרע, כאח אל אח. אין אתה ילד בישראל מן היום הזה, וכבר אני רואה
בך את האיש העברי, אשר יחד עמו אני מקוה לעבוד את עבודת ישראל וציון גם בארצות-הגלות וגם בארצנו.
ואם תמלא התקוה הזאת, אז תשמח עליך אמך, אשר אין לה שמחה ותקוה בעולם מלבדך, אמך אשר היא פועלת
גדולה ונמרצת על שדה-העבודה העברית; תשמח עליך זקנתך, אשר נטעה בלבבנו את הזרע הראשון של
רוח עברי. ואם יש חיים בין יורדי-דומה, ישמח עליך גם אביך\4 הישר והאומלל.
היה שלום, ידידי ואחי, וגדלת חזק בגוף וברוח,
והיית לאדם ישר וחזק, ליהודי נאמן וגאיון.
אני מברך אותך בכל לבי ומנשק את ראשך בדמעות אהבה על העינים.
זאב
לצפיה באיגרת - לחץ כאן
 

הערות

  1. ז'בוטינסקי שהה אז באוסטריה, לרגל הוועידה של ציוני רוסיה, שהתקיימה בווינה בזמן כינוסו של הקונגרס הציוני האחד עשר (9-2 בספטמבר 1913).
  2. יונה קופ, לימים תמיר (אודסה 1900-חיפה 1977), בנה של תמר קופ-ז'בוטינסקי. הוא נקרא על שם אביהם של זאב ותמר ז'בוטינסקי, שנפטר בשנת 1886. יונה תמיר היה מהנדס בחברת החשמל והתגורר בחיפה.
  3. חג הבר-מצווה
  4. יונה קופ נתייתם מאביו בהיותו בן שנה.