פניה לארכיון

 

ביקור אישי בארכיון

בארכיון יעמדו לשרותכם עמדות מחשב בחדר העיון המאפשרות לבצע חיפוש במאגרים שלנו וכן לעיין במסמכים הסרוקים, מקראה לצפייה במיקרופילם, שירות יעץ ושירותי העתקה. אין צורך לקבוע פגישה מראש, אך כדאי לוודא כי החומרים הדרושים לכם אכן נמצאים בארכיון.

ביקור באתר האינטרנט שלנו

אתר האינטרנט מעמיד לרשותכם אפשרויות חיפוש שונות במאגרים הארכיוניים וצפייה בחומרים הסרוקים. כמו כן תוכלו להתעדכן בחדשות המכון ופעילויותיו.

בדואר אלקטרוני, מכתב, פקס או טלפון

ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני ,מכתב, פקס או טלפון. נשמח לעזור בכל פניה ובקשה, ולספק מידע לגבי הפעילות שלנו או החומרים השמורים בארכיון. לתשומת לבכם, אין באפשרותנו לבצע חיפושים מורכבים, אולם נשמח לעזור לכם במידע, לעדכנכם לגבי קיום חומרים. כמו כן, יש אפשרות לקבל בדואר

  אלקטרוני רשימות מצאי של החומרים העשויים להיות רלוונטיים למחקרכם

צור קשר