ממעמקי הארכיון

עיתון אנשי האצ"ל בכלא עכו

"חג החנוכה – החג הטרוריסטי!"

=========================

"מיותר יהיה עתה לגמור את ההשוואה שבין שתי התקופות – זו שבימי החשמונאים לבין זו שבימינו. אותם המתונים ואנשי הפקידות של אז שנהנו מאוטונומיה כביכול, עד כמה דומים הם למתבוללים של ימנו, - "המתאנגלזים" ושאר מחפשי האוריינטציות תמורת ויתור אופיינו הלאומי ותמורת הנוחות הפרטית הזמנית, או לאותם פקידים של אותו מוסד המסמל את האוטונומיה העכשווית, כביכול של היהודים. אותו ניסיון להכניס טריז בין היהודים לבין מקור חיותם בימי סלאווקוס, עד כמה דומה הוא לניסיון המשעבדים של עכשיו להכניס טריז בין היהודים והציונות. ולבסוף, הדרך של ההשתחררות והמסבות בהן זו נערכה, עד כמה דומה זו של אז לזו של עתה  - תנועת השתחררות של חלק מהעם עם יחס עוין ואלים, במקרה הטוב ביותר, אדיש של שאר חלקי העם.

ומעניינת מאוד השאלה: כל אותם המוני העם, שמדברים ואף עושים נגד לוחמי החופש "הטרוריסטים, ובו בזמן חוגגים בהתלהבות את חג החנוכה ויודעים הם כי למעשה חוגגים הם חג "טרוריסטי" טהור?"

 

מתוך: "בסוהר", גליון ד', טבת תש"ז (ינואר 1947), כלא עכו

 

במהלך שהותם בכלא עכו עסקו אסירי המחתרות גם בפעילות תרבותית. אחת מהן הייתה הוצאת העיתון "בסוהר", שעסק בחיי היום יום של האסירים, בפוליטיקה, בתרבות ובפנאי. לעיתים גם פורסמו מאמרים של האסירים - אחד מהם עסק בחג החנוכה - "החג הטרוריסטי!"

 לרגל החג אנו מביאים בפניכם את המאמר המלא כאן

 Image 3.jpg (4)