מבחר מאוספי הארכיון שנסרקו לאחרונה

מפעל הדיגיטציה של חומרי הארכיון במכון ז'בוטינסקי נמצא בתנופה, ובחודשים האחרונים הועלו לאתר האינטרנט אלפי דפים של תיעוד נדיר. בחרנו עבורכם כמה דוגמאות מהאוספים החדשים שעלו לאחרונה לאוויר:

אייזק רמבה

אייזק רמבה - ארכיון פרטי של אחת מן הדמויות המרכזיות בתנועה הלאומית: מזכירו האישי של זאב ז'בוטינסקי, משנה לנציב בית"ר בפולין, עיתונאי ועורך

הלפרין ירמיהו

ירמיהו הלפרן - ארכיונו האישי של חלוץ הימאות העברית ומפקד בית הספר הימי הראשון בצ'יוויטווקיה, ממעצבי ההכשרה הצבאית בבית"ר. כולל התכתבות ענפה, תעודות אישיות וכתבי יד של מאמרים וזיכרונות

ליגה עברית ימית

ליגה עברית ימית - אוסף התעודות של הגוף שארגן את פעילות בית הספר הימי של בית"ר בצ'יוויטווקיה, איטליה, את הפלגת ספינת האימונים הראשונה "שרה א'" ופעולות חלוציות אחרות בתחום הימאות העברית.

בית''ר מרוקו

בית''ר מרוקו - טפסי שאלונים אישיים (כולל תצלומים) של חברי בית"ר מרוקו מן השנים 1948-1945, וכן תיעוד על פעילות מעוז בית"ר בעיר קזבלנקה.

הצה"ר אוסטריה

הצה''ר אוסטריה - תיקי פרוטוקולים, התכתבויות ודו"חות שנוצרו על ידי סניף הסתדרות הציונים הרביזיוניסטים באוסטריה בשנות השלושים, ערב מלחמת העולם השנייה.

אוסף גולי אפריקה

אוסף גולי אפריקה - אוסף תעודות נדירות המתעדות את הגלייתם ומאסרם של חברי האצ"ל והלח"י במחנות המעצר הבריטיים באריתריאה, קניה וסודן, ואת חיי התרבות העשירים שניהלו שם.