כתבים: מצב האומה א

סימול הספר : ז'- 268/ 1

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב,נאור אריה, עורך
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל,מרכז מורשת מנחם בגין
מקום ההוצאה: תל אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 2017
שנת ההוצאה העברית: תשע"ז
מספר העמודים: 315, viii
כרכים: כרך א
שפה: עברית
הערות: כולל שער, תוכן עניינים ותקציר באנגלית. כתבים אידיאולוגיים.

תוכן

The State of the Jewish Nation: Ideological Writings Vol 1 by Zeev Jabotinsky
מצב האומה א' מהדורה חדשה של כתבים אידיאולוגיים. מאמרים, נאומים ושירים שרובם נכתבו מסוף שנת 1901 עד ראשית 1908בנושאים: הזהות הלאומית היהודית,המאבק לשיוויון זכויות ליהודים, תכנית הלסינגפורס, התבוללות,אנטישמיות, ה-'בונד', ציונות, הגנה העצמית מפני פרעות,אישיותו של הרצל והשפעתו ועוד. נכתבו ברובם ברוסית. קצתם תורגמו מחדש ובאחרים נערך התרגום בהשוואה לטקסט המקורי.חלקם לא פורסמו בעבר לעברית.
כרך בסדרת: זאב ז'בוטינסקי- כתבים, בהוצאת מכון ז'בוטינסקי.

תוכן עניינים:
פתח דבר
7
מבוא 9
אל מר א"ר, בדרזדן 57
על הציונות 60
אל מתנגדי ציון 68
תשובה למר ת' רנודו: קולו של ציוני 78
השירות השני: קולו של ציוני
80
מבקרי הציונות 83
הספד 106
בשבתי על הקרקע: הספד 109
דוקטור הרצל
116
על שאלת הפרעות 140
[חברת מפיצי השכלה]
144
הדקמה לתרגום הרוסי של 'משא נמירוב' 151
[הכו בברזל!] 154
נאום בועידת הברית לשוויון זכויות מלא לעם היהודי ברוסיה
158
[ על היהודים ומלחמת רוסיה- יפן]
167
ארגונה הפוליטי של יהדות רוסיה 174
הסיעה היהודית הפרלמנטרית 182
האוטונומיה של פולין 189
הבונד והציונות 195
המרד היהודי 237
מי הם יוזמי ההגנה העצמית 244
ימי האבל 248
על מכתבו של אחד העם
255
הציונות וארגון הלאום היהודי ברוסיה 258
תוכנית הלסינגפורס
269
תשובה למ"מ וינוור 277
מוקד חיי המפלגה 285
שוויון זכויות מלא ונישול 290
הציונות וחיי היהודים בגולה 295
השנה החדשה שלכם 302
מפתח שמות ומושגים 307