כתבים: לאומיות ליברלית א

סימול הספר : ז'- 259/ 1

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב,נאור אריה, עורך
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל
מקום ההוצאה: תל אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 2013
שנת ההוצאה העברית: תשע"ג
מספר העמודים: 252
כרכים: כרך א
שפה: עברית
איורים: מפות
הערות: כתבים אידיאולוגיים

תוכן

לאומיות ליברלית א' מהדורה חדשה של כתבים אידיאולוגיים. מאמרים שנכתבו בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 שנכתבו ברוסית. מובאים בתרגום חדש: פיליטונים בנושאים כגון חופש העיתונות, חופש ההתארגנות של קבוצות יוצאות דופן, זכות החינוך הדתי, מהות הלאומיות, מעמדם וזכויותיהם של מיעוטים אתניים, אוטונומיה תרבותית ועוד.
כרך בסדרת: זאב ז'בוטינסקי- כתבים, בהוצאת מכון ז'בוטינסקי.

תוכן העניינים
פתח דבר 7
דבר המתרגם מאת פטר קריקסונוב 9
מבוא מאת אריה נאור 11
על הבונים החופשיים, הישועים והקלריקלים ד 5
על נימוסים בעיתונות הקלריקלית 59
מתוך כתבים חיצוניים 62
הדף הריק 64
על נושאים קלריקליים 70
אמן המילים ואביר האנושות78
82 Gabriele
אדם עליון בן־לפת87
מכתבים מנאפולי 91
נקמה ומשפט צדק 100
על הקרימינולוגים 107
על עבודת אסירים בכלא 112
ליגת השלום 115
תרומותיו של אמיל זולא 119
על הרגל השמאלית 122
מדוע אני מתרגז 126
על מהותו של ויכוח 129
אמיתות ישנות 132
על הלאומיות 135
מכתב על האוטונומיזם 140
על הפדרציה 165
שיחה עם ג.ו. פלכאנוב 173
הקדמה לחיבורו של קרל רנר 180
קוריות 187
ממשל עצמי של מיעוט לאומי 198
מפתח שמות ומקומות 243