כל יחיד הוא מלך: המחשבה החברתית והמדינית של זאב ז'בוטינסקי

סימול הספר : עז- 123

שם מחבר הספר: בילסקי בן-חור רפאלה
מוציא לאור: דביר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1988
שפה: עברית

תוכן

דיון בהגותו התיאורטית הכללית של ז'בוטינסקי בתחומי הפוליטיקה,
החברה והכלכלה. בחינת יחסו של ז'בוטינסקי: לדמוקרטיה הליברלית,
למדיניות החברתית והכלכלית, למנהיג, לצבא וצבאיות, למשמעת וטקס,
לעקרון הכרעת הרוב, ליחיד, לגזע, ללאום ולאנושות. ניתוח הגותו
הציונית של ז'בוטינסקי: הלאום והגזע היהודי, הקשר בין הלאום
היהודי לארץ-ישראל, תפיסת הגולה, תפקידה ומקומה של הדת היהודית,
מקורה של האטישמיות. דיון בסוגיות: המוניזם האידאולוגי, צורת
המשטר והתרבות הפוליטית הרצויה, היחס לערבים, חינוך, השפה העברית
מעמד האשה, מוסר ואמת, הדרכים ואמצעים להקמת מדינת היהודים, עליה
היחס לשלטון הבריטי, הוויכוח עם תנועת הפועלים.