הפקדת חומר ארכיוני

מדי שנה מתוסף לארכיון חומר ארכיוני חדש, המגיע ממוסדות התנועה כגון הליכוד, הליכוד העולמי, בית"ר. כמו כן, אנו מייחסים חשיבות מיוחדת לאיסוף חומר ארכיוני שנמצא ברשות הקהל הרחב.

תחומי האיסוף העיקריים:

  • הגדודים העבריים 
  • בית"ר בארץ ובעולם 
  •  הצ"ח והצה"ר 
  •  תנועת החרות, גח"ל, מח"ל, הציונים הכלליים, המפלגה הליברלית והליכוד 
  •  אצ"ל 
  •  זאב ז'בוטינסקי
  •  אנשים שפעלו באחת המסגרות הנ"ל אם נמצאים ברשותכם מסמכים, תצלומים או חומר אחר הקשור בתחומי האיסוף שלנו, נשמח להיפגש עמכם ולבחון את החומר הנמצא בידיכם

צור קשר