דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 23 פריטים

עזרה
ברית החייל בארץ ישראל 1933-1946
מצב החומר : סרוק
סימול ל 1
מספר תיקים 23
סימול ל 2
מספר תיקים 4
מערכת החברה, בטאון למחשבה לאומית 1944-1944
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול ל 3
מספר תיקים 1
התקומה 1938-1939
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול ל 4
מספר תיקים 1
סימול ל 6
מספר תיקים 49
סימול ל 7
מספר תיקים 10
סימול ל 8
מספר תיקים 26
סימול ל 9
מספר תיקים 20
סימול ל 11
מספר תיקים 18