דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 879 פריטים

עזרה
ז'בוטינסקי זאב, פרטים ביוגרפיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/10/1880
עד תאריך: 04/08/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול א 1 - 1/ 1
ז'בוטינסקי זאב, תעודות אישיות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/10/1880
עד תאריך: 28/06/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול א 1 - 1/ 2
ז'בוטינסקי זאב, תעודות לימוד מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1898
עד תאריך: 21/12/1912
הוספה לסל המסמכים
סימול א 1 - 1/ 3
ז'בוטינסקי זאב, תעודות עיתונאי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/07/1915
עד תאריך: 26/06/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול א 1 - 1/ 4
סימול א 1 - 1/ 5
ז'בוטינסקי זאב, מכתבי המלצה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/08/1915
עד תאריך: 08/04/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול א 1 - 1/ 7
ז'בוטינסקי זאב, חוזים, הסכמים, יפויי כוח מצב החומר: סרוק
מתאריך: 24/10/1906
עד תאריך: 10/01/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול א 1 - 1/ 8
ז'בוטינסקי זאב, חשבונות, קבלות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/08/1917
עד תאריך: 21/06/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול א 1 - 1/ 9
ז'בוטינסקי זאב, תעודות ביטוח מצב החומר: סרוק
מתאריך: 22/12/1927
עד תאריך: 17/05/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול א 1 - 1/ 10