תרומות

מכון ז'בוטינסקי בישראל הוא עמותה ציבורית, אשר זוכה לתמיכה ממשלתית צנועה שאין בה די כדי לממן את מלוא פעילותו החינוכית-מחקרית-תרבותית למען הפצת מורשתם של זאב ז'בוטינסקי ותלמידיו.

 

על כן, המכון פונה אל ידידיו בארץ ובחו''ל, כדי להסתייע בתרומותיהם, ומבקש מהם לסייע בכך להמשך תפקודו ושליחותו הציונית של מוסד המורשת הלאומית.

 

רבים הם התומכים בפעולות המכון, נהנים מהן ומעריכים אותן – פעולות הכוללות בין השאר ערבי עיון וטקסים, הוצאה לאור של ספרים, תערוכות ומיצגים, שימור החומר הקשור בתנועת ז'בוטינסקי לדורותיה, גלגוליה, מוסדותיה ואישיה, הנגשתו לציבור המתעניינים באמצעות אתר האינטרנט, עמוד פייסבוק ואינסטגרם, הפצת ניוזלטר ועידוד סטודנטים ותלמידים לעשות מחקרים ואף לזכות בפרסי מחקר.

 

מעבר לאהדה ולהערכה, המרוממות את הלב ומוסיפות גאווה, המכון משווע לסיוע של ממש, לתרומות של ידידיו!

 

כל תרומה תבורך – החל מסכום של 240 ₪ בשנה, שמעניק לתורם חברות שנתית בעמותת חברי המכון, ומעלה. בכך התורם מביע הלכה למעשה את תמיכתו במכון ז'בוטינסקי, את הערכתו לפעולותיו ושותף להגשמת תכניותיו לעתיד.

 

בואו והצטרפו אל משפחת מכון ז'בוטינסקי, בואו תהיו חברים בעמותת המכון, הושיטו יד למכון והיו שותפים להגשמת החזון!

 

רק בעזרתכם, בזכות נדבנותכם למען המטרה הנשגבה, נצליח בהגשמת השליחות, ולהוצאתן אל הפועל של תכניות הפיתוח החשובות לשנים הבאות. על כך נתונה לכם מראש תודת הנהלת המכון, העושה עבודתה בהתנדבות גמורה מתוך אמונה שלמה בחזון הציוני-ז'בוטינסקאי.

 

אנא שילחו את הטופס המצ"ב בצרוף סכום התרומה לפקודת ''מכון ז'בוטינסקי בישראל''.

  • למכון אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.