תקצירים

תקצירים מעבודות שזכו בפרסי לימודים ומחקר לשנת 2017 

לקטלוג המלא של עבודות סטודנטים ותלמידים שנמסרו למכון ז'בוטינסקי: Image 7.png (1)