מקבלי הפרסים בשנים האחרונות

2018

פרסים לסטודנטים וחוקרים

_1077340-001.JPG

 • מקרן ע"ש ד"ר אלכס רפאלי

איציק פס - הצעת מחקר לעבודת דוקטור, אוניברסיטת בר אילן: "מורשת לח"י בין ימין רדיקלי לשמאל רדיקלי: ישראל אלדד מול נתן ילין מור"

 • מקרן ע"ש מנחם איגלר

ד"ר דבורה גלעדי - עבודת לקבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת אריאל בשומרון: "היחס לשכול ואובדן ביישוב היהודי בארץ ישראל בשנים 1882 - 1939 בראי עיתונות התקופה"

 • מקרן ע"ש ד"ר אריה אלטמן

ד"ר אלונה הורנשטיין - עבודה לקבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת אריאל בשומרון: "השיח הישראלי על יהודה, שומרון והעיר העתיקה בין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים (1948 – 1967)"

 • מקרן ע"ש עו"ד יעקב (קובה) שכטר

שמואל בהט – עבודה סמינריונית לתואר שלישי, אוניברסיטת אריאל בשומרון: "יחסו של מנחם בגין לכותל המערבי: דת ולאומיות"

 • מקרן ע"ש חיים גלזר

אורי אפנצלר - עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת חיפה: "מפנקסו של שמרן מהפכני: הגותו המוקדמת של ד"ר אב"א אחימאיר, 1921 - 1928"

 • מקרן ע"ש אסתר רוזלר

עופר בהרל - עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת תל-אביב: "דמותו של מיכאל הלפרין ב'זיכרון הקולקטיבי', המאבק על הנצחתו בין תנועת העבודה לתנועה הרוויזיוניסטית ומשמעותו"

 • מקרן ע"ש ד"ר חיים משה צירין

טל בר-און מורלי – עבודה סמינריונית לתואר שני, אוניברסיטת חיפה: "כיצד השפיעו ביקוריו של זאב ז'בוטינסקי בארצות הברית על התבססות התנועה הרוויזיוניסטית ופעילות הארגון הצבאי הלאומי?"

 • מקרן ע"ש צבי הדסי ואריה מהולל

רותם אגוזי חוטר - עבודה סמינריונית לתואר ראשון, המרכז האקדמי ויצ"ו חיפה: "דליה, עיצוב ספר שירים של גולי אפריקה"

 

 • מקרן ע"ש מנחם מנדל ושרה גרינשפן ויוסף שטורך

שירן זכאים קרסנוב - עבודה סמינריונית לתואר ראשון, האוניברסיטה העברית בירושלים: "המושג תיקון עולם על פי זאב ז'בוטינסקי ומרטין בובר, בראי משנתם החברתית כלכלית כנגזרת של מושג זה: דיון משווה"

 • מקרן ע"ש יוסף (ג'ו) שיף

סיון לוב - עבודה סמינריונית לתואר ראשון, האוניברסיטה העברית בירושלים: " משנתו הכלכלית-חברתית של זאב ז'בוטינסקי"

 • מקרן ע"ש שלמה וגילה ויגודסקי - ארבלי

איתמר משה - עבודה סמינריונית לתואר ראשון, האוניברסיטה העברית בירושלים: "ה'צבאיות' במשנתו ובחייו של זאב ז'בוטינסקי"

 • מקרן ע"ש יהודית ואריה בן- אליעזר

שמעיה צאל - עבודה סמינריונית לתואר ראשון, האוניברסיטה העברית בירושלים: "ההבדלים בין ז'בוטינסקי לבגין בתפיסתם את הזהות היהודית"

 • מקרן ע"ש חיה ודוד אילגובסקי

נעמי קלוו-לקס - עבודה סמינריונית לתואר ראשון, האוניברסיטה העברית בירושלים:" המתווה החוקתי של ז'בוטינסקי והמצב המשפטי במדינת ישראל: דיון השוואתי בנושא השפה"

 • מקרן ע"ש ד"ר יצחק פרידמן (אליצור)

מורג בראון מרדכי - עבודה סמינריונית לתואר ראשון, האוניברסיטה העברית בירושלים: " חזון תקומתה של מדינה יהודית בעיני ז'בוטינסקי: משנתו המדינית של זאב ז'בוטינסקי

 

2017

 P1950229 (3.jpg

 

 • מלגה ע"ש פרופ' מנחם לוין ורעייתו רחל

עודד פלד - הצעת מחקר לעבודת דוקטור, אוניברסיטת תל-אביב: "חוג 'סולם' ודר' ישראל אלדד כמובילי תפיסת עולם רעיונית אלטרנטיבית, ועשייה אנטי ממסדית, בעשור הראשון למדינת ישראל"

 •  מקרן ע"ש חיים קוליץ

שלומי בלבן - הצעת מחקר לעבודת דוקטור, אוניברסיטת חיפה: "עלייתו של חבר-הכנסת המקצוען, 1948 – 1969"

 • מקרן ע"ש מנחם איגלר

ברק בר-זוהר - עבודה לתואר שלישי, אוניברסיטת חיפה: "'פניו היפות של המוות': סיקור העלאת ארונות מנהיגים בעיתונות העברית"

 • מקרן ע"ש לילי גרון

דורון טימור - עבודה לתואר שלישי, אוניברסיטת תל-אביב: "משוליות ומיעוט לניצחון גורף: ארגון הסטודנטים של תנועת החרות בשנים 1965 – 1977"

 • מקרן ע"ש הרי לוי

ישורון אוחנה – עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת אריאל בשומרון: "קיר הברזל של מנחם בגין והשפעתו על בטחונה של מדינת ישראל"

 • מקרן ע"ש חיה ודוד אילגובסקי

מרגלית לוי-בלוך – עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת בר-אילן: "הסכסוך בין היישוב המאורגן לרוויזיוניסטים ולאצ"ל בשנים 1930 – 1945 מקרה בוחן"

 • מקרן ע"ש ד"ר אלכס רפאלי

גל רהט – עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: "אומה של מלכים: לאומיות ליברלית בכתביו של זאב ז'בוטינסקי"

 • מקרן ע"ש ליאו בלה

בז אוסצקי - עבודה סמינריונית לתואר שני, אוניברסיטת חיפה: "יחסו של שמואל תמיר למנחם בגין"

 • מקרן ע"ש שלמה וגילה ויגודסקי

דורון פלדמן - עבודה סמינריונית לתואר שני, אוניברסיטת תל-אביב: "ההתנקשות בלורד מוין בראי המודל המערכתי – חיצוני"

 •  מקרן ע"ש צבי הדסי ואריה מהולל

מיכל קדוש ושירה שטרסברג - עבודה סמינריונית לתואר ראשון, אוניברסיטת בר-אילן: "עינוי אסירים ועצורים מהאצ"ל על ידי כוחות הביטחון הבריטיים במהלך שלטון המנדט הבריטי בארץ-ישראל"

 • מקרן ע"ש ד"ר יצחק פרידמן "אליצור"

שמעון מאיר - עבודה סמינריונית לתואר ראשון, מכללת הרצוג: "'תכנית האבאקואציה והשלכותיה"

 • מקרן ע"ש חיים גלזר

חן משה - עבודה סמינריונית לתואר ראשון, המכללה האקדמית תל-חי: "מנהיגותו של מנחם בגין כפי שהיא משתקפת בהתכתבויות עם מונהגיו"

 

פרסים לתלמידי תיכון:

 • מקרן ע"ש צבי ברז"ל  "קקטוס"

ליאל לוינגר – עבודת גמר, ביה"ס שלהבת, שוהם: "יחסה של איטליה אל היהודים בזמן מלחמת העולם השנייה