עצמאות היא רק ההתחלה

עצמאות היא רק ההתחלה
ספר
20 ש"ח