צמיד - "בית"רים תל-חי!"

צמיד - "בית"רים תל-חי!"
צמיד
10 ש"ח

אופציה למשלוח (גם בינלאומי)

There is an option for delivery (international as well)