ימי הצה"ר כרונולוגיה של התנועה הרביזיוניסטית 1923- 1949

ימי הצה"ר
ספר
60 ש"ח

שם הספר: ימי הצה"ר כרונולוגיה של התנועה הרביזיוניסטית 1923- 1949

שם מחבר: מינה גראור

מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל

מקום ההוצאה: תל אביב

שנת ההוצאה הלועזית: 2013

שנת ההוצאה העברית: תשע"ג 

מספר העמודים: 438

שפה: עברית

תקציר: התנועה הציונית הרביזיוניסטית (הצה"ר) הוקמה על-ידי זאב ז'בוטינסקי בשנת 1925 ונתקיימה עד ראשית קום המדינה, עת התאחדה עם תנועת החרות. ימי הצה"ר הם תיאור כרונולוגי של קורות תנועה מפוארת זו, החל משנת 1923, עת החלו לצוץ האירגונים שהיו מאוחד יותר לחלק ממנה, ועד 1949.

לראשונה תועדו בקובץ אחד, לפי תאריכים, האירועים המרכזיים בתולדותיה של תנועת הצה"ר, מוסדותיה, תנועות הנוער השונות, שהיו מסונפות אליה או שצמחו מתוכה בארץ-ישראל ובארצות הגולה, בין השאר: בית"ר, האצ"ל, לח"י, עלייה ב', הע"ל, ברית החייל, ברית הבריונים, ברית החשמונאים, הוועד לשיחרור האומה ועוד. בולטת בכרונולוגיה, כמובן, פעילותו של אבי התנועה וראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי.

התבחינים העיקריים שלפיהם בררה העורכת ד"ר מינה גראור את מאות האירועים הנזכרים בקובץ זה, הם חשיבותם והשפעתם על מהלך קורותיה של התנועה והשפעת פעילותה על ההתפתחויות החשובות שהובילו להקמת מדינת ישראל. בבחירת האירועים נשמרה רמה גבוהה של אובייקטיביות תוך צימצום משקלה של הערכה סובייקטיבית.

כותב פרופ' אריה נאור בהקדמתו: "ימי הצה"ר הם ימים של מאבק שניהלה תנועת ז'בוטינסקי בחמישה-שישה ראשים, עתים מאוחדים ומלוכדים, עתים מפוצלים ואף יריבים זה לזה... היתה בין כולם תמימות דעים ביחס למטרה: כינון המדינה היהודית בארץ-ישראל".