בית"ר בשארית הפליטה 1945-1948

בית"ר בשארית הפליטה 1945-1948
ספר
40 ש"ח

שם הספר: בית"ר בשארית הפליטה 1945-1948

שם מחבר: חיים לזר

מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל

מקום ההוצאה: תל-אביב

שנת ההוצאה הלועזית: 1997

שנת ההוצאה העברית: תשנ"ז

מספר העמודים: 255

שפה: עברית

תקציר: עם תום מלחמת העולם השנייה, הפכו כ-300,000 יהודים, שרידיה של יהדות אירופה, לעקורים חסרי בית וארץ. הם מצאו עצמם על אדמת ארצות זרות להם, בתוך נופים בלתי-מוכרים ובקרב אוכלוסייה עוינת ובמקרה הטוב אדישה. לאחר מסכת העינויים הארוכה, לאחר מאבק יום-יומי שנמשך לאורך שנים, על עצם ההישרדות, נקלעו שוב אל תוך מציאות מנוכרת. מהר מאוד הבינו שהם חייבים להמשיך במאבק על זכותם לבנות את חייהם מחדש, אך לא על אדמת הדמים של אירופה. החלה הנדידה הגדולה מערבה ודרומה, לעבר חופי הים התיכון, שלחופו המזרחי שוכן היעד הנכסף שלהם, ארץ-ישראל. אולם שערי הארץ הנכספת נשארו נעולים. שלטונות המנדט הבריטי לא איפשרו לפליטים לעלות ארצה, אלא טיפין טיפין. מחנות לעקורים שהוקמו על ידי שלטונות הצבא ונתמכו על ידי אונר"א, על אדמת גרמניה, אוסטריה ואיטליה.

הישיבה במחנות ה"ארעיים" התארכה וברובם נמשכה מספר שנים. בינתיים התפתחה בהם מערכת מאורגנת של חיים חברתיים ותרבותיים כולל רשת חינוך לילדים המעטים ששרדו.

מרבית הפעילות התקיימה במסגרת תנועות הנוער למיניהן והמפלגות הפוליטיות, שהתאפיינו בכל המרכיבים שהיו קיימים לפני המלחמה.

הספר שלפנינו אינו בא לספר את סיפורה המלא של שארית הפליטה היהודית באותן שנים הרות גורל. כוונתנו לספר כאן על תקומתה והתחדשותה של בית"ר לאחר החורבן הנורא. על פעילותה הברוכה בהחדרת האמונה והתקווה בלבותיהם הדוויים של השרידים: על מקומה המכובד בארגון המערכת החברתית והתרבותית בתוך ולמען שארית הפליטה של יהדות אירופה: על חלקם של אנשי התנועה בארגון ובהפעלת ה"הבריחה", שבנתיביה נעו העקורים בדרכם לארץ-ישראל, קליטתם, העברתם מאיזור כיבוש אחד למשנהו, קירובם אל הים התיכון, כאשר בד בבד עם החתירה למטרה הסופית, העלייה ארצה, מהווים חברי בית"ר ופעילי התנועה את חוד החנית במלחמה נגד חסימת דרכם של שרידי השואה אל הארץ היחידה בה יוכלו לבנות מחדש את חייהם. הבית"רים מארגנים הפגנות המוניות נגד בריטניה המנדטורית, בתוך בית"ר מתגבשים תאי מחתרת של אצ"ל ולח"י כאשר המחתרות בארץ החליטו על פתיחת חזית שניה במלחמתן נגד הכובש הבריטי. מכלול הפעילויות הללו תרם את חלקו המכובד למען הסתלקותם של הבריטים מהארץ ולהכשרת דעת הקהל בקרב אומות תבל לטובת הקמתה של מדינה יהודית בארץ-ישראל.