תנועת החרות

תנועת החרות (1)
פוסטר
40 ש"ח

גודל הפוסטר 33*48.7