שיבת ציון

שיבת ציון
פוסטר
40 ש"ח

גודל הפוסטר 33*48.7