מערכות האצ''ל כרך ג': הפוגה וכוננות 1944-1940

מערכות האצ"ל כרך ג'- 1940-1944
ספר
25 ש"ח

חלק ראשון- ההגנה הלאומית (1931- 1937)- על פי שמו הרווח ביותר של הארגון בתקופה זו, בפיקודו הראשי של אברהם תהומי (גדעון)- מקיף את ראשית צמיחתו ואת דרכי התפתחותו ופעליו עד לפילוג הראשון (אפריל 1937), שסימן מפנה רב-חשיבות בתולדותיו.

חלק שני- מהגנה להתקפה (1937- 1939)- כולל את דרכי עיצובו הארגוני והפוליטי של הארגון ואת תחומי פעילותו-מלחמתו בימי מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט עד לראשיתה של מלחמת העולם השניה  (ספטמבר 1939).

מפקדיו הראשיים של הארגון בתקופה זו היו לפי הסדר: רוברט ביטקר, משה רוזנברג, דוד רזיאל וחנוך קלעי.

חלק שלישי- הפוגה וכוננות (1940- 1944)- יסקור את מסכת פעולותיו של הארגון ובעיותיו המיוחדות בימי מלחמת העולם השניה. בתקופה זו לאחר מותו של דוד רזיאל (מאי 1941), נמסר הפיקוד לידי יעקב מרידור, שעשה בתפקידו זה עד סוף שנת 1943. בחלק זה, תיסקר גם ראשיתו של הארגון הצבאי הלאומי בישראל, בהנהגתו של אברהם שטרן (יאיר) שממנו צמח אחר-כך ארגון לוחמי חרות ישראל.

חלק רביעי-המרד (1944- 1946)- מוקדש לשנים הראשונות של המערכה שפתח בה הארגון לסילוקם של הבריטים מארץ ישראל ולהקמתה של מדינה עברית עצמאית.  מערכה זו ידעה חזית ברורה ומוגדרת- חזית המלחמה נגד הבריטים- בה לחמו כוחות הארגון בפיקודו של מנחם בגין.

חלק חמשי- המרד (1946- 1947)- משלים את החלק הרביעי בתקופת השנים המכרעת למאבק האנטי-בריטי- עד להחלטת החלוקה מן ה-29 בנובמבר 1947.

חלק ששי- במלחמה גלויה (1947- 1948)- יעסוק במערכת המלחמה הגלויה בחזית הערבית, אם בנפרד או בשיתוף עם שאר הכוחות המזוינים של היישוב העברי (דצמבר 1947-מאי 1948), אף הוא בפיקוד מ.בגין- עד להתפרקות הארגון ושילובו בצבא ההגנה לישראל.

 מחיר מיוחד 25 ש"ח במקום 35 ש"ח