לאומיות ליברלית א': כתבים

לאומיות ליברלית א': כתבים
ספר
65 ש"ח

שם הספר: לאומיות ליברלית כתבים אידיאולוגיים

שם מחבר: זאב ז'בוטינסקי

מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי ויד יצחק בן צבי

מקום ההוצאה: ירושלים

שנת ההוצאה הלועזית: 2013

שנת ההוצאה העברית: תשע"ג

מספר העמודים: 252

שפה: עברית

תקציר: בכרך זה, הראשון במהדורה המדעית של כתביו האידיאולוגיים-פוליטיים של זאב ז'בוטינסקי, מובאים 25 מאמרים שנכתבו בסוף המאה ה-19 ובעשור הראשון של המאה ה-20. המאמרים נכתבו ברוסית. רובם מובאים במהדורה זו בתרגום חדש, וכולם מלווים בהערות מנהירות.

ראשית הכרך פיליטונים שנכתבן בעקבות לימודיו באיטליה בשלהי המאה ה-19, כגון חופש העיתונות, מעמד האפיפיור, חופש ההתארגנות של קבוצות יוצאות דופן, זכות החינוך הדתי וכדומה. בהמשך הכרך מאמרים שנכתבו על רקע התסיסה ברוסיה בראשית המאה העשרים, והם עוסקים בסוגיות כגון מהות הלאומיות, מעמדם וזכויותיהם של מיעוטים אתניים במדינה רבת-לאומים, אוטונומיה תרבות ומבנה פדרלי של מדינות, וכדומה.

מאמרים אלו הם היסוד להשקפת עולמו של ז'בוטינסקי המשלבת לאומיות וליברליזם למקשה אחת.

 

 

מכון ז'בוטינסקי בישראל הוקם על מנת לטפח ולהפיץ את המורשת של זאב ז'בוטינסקי והתנועה הלאומית ולעודד את ההתעניינות והמחקר בהן.

במסגרתו פועלים הארכיון והמוזיאון של תנועת ז'בוטינסקי על ענפיה, פעולותיה, אירגוניה, מוסדותיה, עיתוניה ואישיה. המכון מוציא לאור את כתבי ז'בוטינסקי, איגורותיו, וכן ספרי מחקר ועדות.