LAIPNI GAIDIITA, VEESTNIECES KUNDZE!

שגרירת לטביה במוזיאון.jpg שגרירת לטביה במוזיאון.jpgברכה זו בשפה הלטבית ("ברוכה הבאה כבוד השגרירה") קידמה את  פני שגרירת לטביה בישראל גב' אליטה גאוולה, בביקורה במכון ז'בוטינסקי.

השגרירה שהחלה בכהונתה לפני כשלושה חודשים, גילתה עניין רב במכון ז'בוטינסקי ובארכיון בו שמורים תעודות ותצלומים על תנועת בית"ר והתנועה הרביזיוניסטית (הצה"ר) בלטביה. מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר אמר כי ביקור זה הוא מעין סגירת מעגל, מאז 1923 עת נוסדה תנועה בית"ר בריגה.

השגרירה הלטבית סיפרה על התרשמויותיה הראשונות ממדינת ישראל: מדינה קטנה בהרבה בשטחה, אך בלטביה אוכלוסייה של כשני מיליון תושבים בלבד. היא סקרה את מערכת היחסים הטובה בין שתי המדינות מאז זכתה לטביה שוב בעצמאותה (21 באוגוסט 1991) עם נפילת ברית המועצות והמשטר הקומוניסטי.

לטביה זה עתה ציינה עשרים וחמש שנים לעצמאותה המחודשת ויש לה עניין רב להדק קשריה עם מדינת ישראל ולשמר את ההיסטוריה היהודית בארצה, לרבות את הפרק האפל של השמדת היהודים בשטחה במלחמת העולם השנייה.

מנהלת הארכיון אמירה שטרן הציגה בפני האורחת תעודות, תצלומים בשפה הלטבית של חברי בית"ר ותנועת ז'בוטינסקי בלטביה שבין שתי מלחמות העולם. בהמשך צפתה (באנגלית) במיצג "זאב ז'בוטינסקי – מעגל חיים". היא גילתה עניין רב בפעילותו הציונית להצלת יהודים ערב השואה ותרומתו הגדולה להקמת צבא עברי ולהקמת המדינה היהודית בארץ ישראל.

את ביקורה חתמה השגרירה גאוולה בכתיבה (בלטבית) בספר האורחים: "לשומרי מורשת  ז'בוטינסקי הנכבדים – תודה ענקית על המפגש ועל ההזדמנות הנפלאה לגעת במורשת המשמעותית של ז'בוטינסקי במוזיאון שלכם, בתקווה למיזמים משותפים ויפים בתל-אביב ובריגה". ואכן, היא הבטיחה כי לביקור יהיה המשך במרקם יחסי התרבות לטביה עם מכון ז'בוטינסקי.