תרי"ג מילים

01.01.1930

"שלום אדוני... שבת שלום, גבירתי... להתראות... תודה... על לא דבר... סליחה... בבקשה... נא לדבר לאט"... זאב ז'בוטינסקי קורא מלים מתוך ספרו ללימוד עברית באותיות לטיניות, שנות השלושים.

לשמיעת הנאום