קוריוז מאגרות ולדימיר ז'בוטינסקי - מכתב בעברית באותיות קיריליות.

1042.jpg

רבותי[1],

מדוע אינכם מדפיסים את "מגילת הגדוד" מידי יום ביומו?

ככה לא יהיה מעניין לקורא.

אם אין מקום, כדאי, לפי לדעתי לקבר [ לקבור] את זילברמן[2] תיכף ומייד.

אבוא בשעה 6

ו.ז'.

 

[ירושלים

תאריך משוער 1928] 

 

[1] מכתב אל מערכת "דאר היום"

[2] הכוונה לרומן "זילברמן" מאת ז'ק לקרטל (Jacques de Lacretelle) שפורסם מידי יום בדאר היום