פסח בארכיון

בימי תקומת האומה העברית בארץ ישראל המנדטורית חגגו יהודים רבים בכל רחבי תבל את חג החרות עם משאלה גדולה לחרות האומה העברית בארצה.

לכבוד החג אנו מעלים כאן מספר פריטים מאוספי ארכיון המכון מאותם הימים:

הגדה של פסח עם הקדשה שנמסרה על ידי אסירי כלא עכו למוזיאון בית"ר במצודת זאב, 5.4.1939; הגדה של פסח שנכתבה על ידי הבית"רי שלמה ורדי עבור מעפילי התנועה בקובה (יפן), אפריל 1941; הגדה של פסח של פלוגת עובדי ים באלכסנדריה, 1946; תצלומים מליל סדר