על הבחירות המקומיות לעיריית ירושלים ב-1950

כרזות מספרות

על הבחירות המקומיות לעיריית ירושלים ב-1950

בארכיון מכון ז'בוטינסקי בתל אביב מצויות בין השאר מאות כרזות ממערכות הבחירות השונות שהתקיימו בארץ –עוד בטרם הקמת המדינה- לרשויות המקומיות , לכנסת ולגופים נוספים.

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות הקרובות (30 אוקטובר) אותרו בין השאר כרזות ממערכת הבחירות המוניציפליות בירושלים ב-1950, שהיתה מערכת הבחירות המקומיות הראשונה בישראל מאז הקמת המדינה.

בראש הרשימות עמדו בין השאר: מפא"י- יצחק בן צבי (לימים נשיא המדינה),מטעם "חרות"- אלחנן רובין. שלמה זלמן שרגאי,הפועל המזרחי, ראש העיר המכהן, דניאל אוסטר (ציונים כלליים) והרב משה פרוש (אגודת ישראל).

ומי נבחר? דווקא מועמד החזית הדתית, שלמה זלמן שרגאי. בחירתו (ע"י חברי מועצת העיר שנבחרו) התאפשרה רקכשלושה חודשים לאחר הבחירות המוניציפליות, שעמדו בסימן "מכה" למפא"י, מפלגת השלטון, שגם בירושלים כשלה ולא הצליחה לזכות בראשות העיריה.

כרזות "חירות"

ברשימת המועמדים של תנועת "חירות" למועצת עיריית ירושלים לבחירות של נובמבר 1950 בראשה עמד מאיר רובין מופיעים מועמדים רבים ממגוון מגזרים.

בין המופיעים באותה רשימה:

רחל ריבלין-מועמדת מס' 6 ברשימה (ב-1955 קודמה למקום הרביעי) והאישה היחידה ברשימת "חירות".

רחל הינה אימו של נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין רחל (בת ר' אליהו יוסף ריבלין).

מאופיינת ברשימת "חירות" כ"עובדת סוציאלית".רחל היתה פעילה גם ב"בני ברית" ופעלה שנים רבות בחיים הציבוריים בירושלים ועל כך גם קיבלה את אות "יקירת העיר ירושלים" לשנת תשל"ו – 1976. לפני מספר שנים נפטרה בגיל 101.

מועמד מס' 8 עו"ד אליהו מרידור, (1914 – 1966), אבין של דן מרידור, ומי שהיה מפקד בית"ר בירושלים, חבר פלוגת הכותל, מפקד מחוז ירושלים של האצ"ל וחבר המפקדה הראשית של האצ"ל.

בתקופת המרד נעצר על-ידי השלטונות הבריטיים והוגלה למחנות המעצר באפריקה. לימים, יכהן כחבר הכנסת מהרביעית ועד השישית מטעם תנועת החרות וגח"ל.

האחרון ברשימה (מועמד של כבוד):

אריה בן-אליעזר (1913 – 1970), חבר בית"ר ו"ברית הבריונים", יצא בשליחות בית"ר והאצ"ל לפולין, לרומניה ולארצות הבלטיות. ערב מלחמת העולם השנייה יצא בשליחות האצ"ל לארה"ב והשתתף בייסוד "הוועד לשחרור האומה". ב-1943 חזר ארצה, היה חבר מפקדת האצ"ל בהנהגת מנחם בגין, נעצר והוגלה למחנות המעצר באפריקה, והיה בין הבורחים (יחד עם יצחק שמיר). ממייסדי תנועת החרות, היו"ר הראשון של סיעת תכלת לבן (גח"ל) בהסתדרות הכללית וחבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית, חבר הכנסת מהראשונה ועד השביעית. סגן יו"ר הכנסת.  

 דרך הכרזות הללו נצא לסיפור מרתק בעקבות הבחירות המוניציפליות הראשונות בירושלים מאז הקמת המדינה.

 

סיפור.jpg