סניפים

בית"ר נוסדה בריגה, בירת לטביה, ב-1924  בהשראת זאב ז'בוטינסקי. בשיאה, בסוף שנות ה-80, מנתה התנועה 400 סניפים בארבע יבשות, מחציתם בפולניה.

לתערוכה

מאמר מאת יוסף קיסטר

דגלים ותצלומים

סיפורו של דגל בית''ר

סניפי בית''ר

מחנות עקורים וגירוש

ארגונים