סניפים

בית"ר נוסדה בריגה, בירת לטביה, ב-1924  בהשראת זאב ז'בוטינסקי. בשיאה, בסוף שנות ה-80,

מנתה התנועה 400 סניפים בארבע יבשות, מחציתם בפולין.