מעמקי הארכיון

הרהורים בחג חנוכה

---------------------------

"מה רבו משנאנו הקמים בכל דור לכלותנו. מה עצמו הררי בוז שקמינו רצו לקברנו חיים תחתם. מה עמקו מצולות המשטמה בהן קיוו משטינינו להטביענו. ובכל זאת ואף על פי כן חיים אנו. מספרנו רב וכוחנו גדול כיום מאשר קודם. ובה במידה שגדל סבלנו גדלה קשיות עורפנו ומתחשלת החלטתנו הנחושה להעפיל, להפיל את הקמים עליינו ולנצחם לנצח.

נס גדול היה שם? מהו הנס? פך קטן שלפי החשבון יכול היה שמנו להספיק רק ליום אחד, הספיק לשמונה ימים."

 

אברהם שטרן (יאיר), מחולל לח"י ומפקדה הראשון, הזדהה עם סיפור הגבורה של חג החנוכה, סיפור מלחמתם של החשמונאים המעטים בממלכת סלאוקוס הגדולה.

המחתרת שייסד באותם הימים הצליחה לכלול בתוכה לוחמים מעטים, ששמו להם למטרה לגרש במאבק מזוין וללא כל פשרה את בריטניה הגדולה ממולדתם.

מבין כתביו של שטרן בארכיון המכון נשמרה טיוטה של מאמר מיוחד לכבוד חג החנוכה ולרגל החג אנו מביאים אותה בפניכם.

לקריאה לחץ: 

undefinedundefinedundefined undefined  undefined undefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefined undefined