מעמקי הארכיון

"כ"ט בנובמבר"

==================

היום אנו מציינים 70 שנה להחלטת עצרת האו"ם על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל ועל הקמתן של שתי מדינות עצמאיות בארץ ישראל, מדינה יהודית ומדינה ערבית. במקביל, גולי אצ"ל ולח"י העצורים במחנה המעצר של הבריטים בגילגיל, קניה, מאזינים בשקיקה

לשידור ההצבעה באו"ם. חבריהם בחזית יוצאים בהכרזה פומבית: