מחנות קיץ של בית''ר בארץ ובעולם

 

"יותר אויר ושמש לילד היהודי ! תמכו בקייטנות הקיץ של בית"ר הצעירה"

 

510.jpg