לזכר הרוגי פעולת הפריצה למשטרת רמת גן ועולה הגרדום דב גרונר

 

חיפוש במאגר המלא של אוסף עולי הגרדום כ 16 לחץ כאן