תוצאות חיפוש מילת מפתח 'ממשלה זמנית'

מציג 41-50 מתוך 159 פריטים

אוסף אצ"ל, פרשת אלטלנה - קטעי עתונים (מתאריך 8-31.7.1948) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/06/1948
עד תאריך: 22/06/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול כ 4 - 20/ 18
אוסף אצ"ל, פרשת אלטלנה - קטעי עתונים (מתאריך 1-31.8.1948) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/06/1948
עד תאריך: 22/06/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול כ 4 - 20/ 19
אוסף אצ"ל, פרשת אלטלנה - קטעי עתונים (משנת 1949) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/06/1948
עד תאריך: 22/06/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול כ 4 - 20/ 21
אוסף אצ"ל, פרשת אלטלנה - קטעי עתונים (מהשנים 1959-1950) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/06/1948
עד תאריך: 22/06/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול כ 4 - 20/ 22
אוסף אצ"ל, פרשת אלטלנה - קטעי עתונים (מהשנים 1970-1960) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/06/1948
עד תאריך: 22/06/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול כ 4 - 20/ 23
אוסף אצ"ל, פרשת אלטלנה - קטעי עתונים (מהשנים 2018-1971) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/06/1948
עד תאריך: 30/06/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול כ 4 - 20/ 24
אוסף אצ"ל, פרשת אלטלנה - קטעי עתונים (ללא תאריך) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/06/1948
עד תאריך: 22/06/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול כ 4 - 20/ 25